Indkøbskurv

0,00 kr

Slutfernisser

Fernis har tre grundlæggende Læs mere
Filtrering
  • Sortering: Producent Nummer Beskrivelse Form Dimension Info Pris pr. enhed

Slutfernisser

Fernis:

Fernis har tre grundlæggende formål:
1.  Beskytter mod snavs og andre fysiske påvirkninger.
2. Beskytter mod ultraviolette stråler, specielt hvis fernissen har en indbygget UV-filter.
3. Binder løssiddende dele til det underliggende lag. (Gælder specielt i visse tegneteknikker)

BEMÆRKNING:

Et UV-filter har en begrænset levetid og skal erstattes efter ca. 6 år.

Slutfernis

Fernis til kunstnerbrug deles op i retoucherfernis og slutfernis. Begge er, med undtagelse af nogle bestemte fernisser for akrylfarvemalerier, glasklare harpiksopløsninger. Tidligere var det opløsninger af naturharpikser såsom dammar eller mastiks i terpentinolie. Nu anvendes specielle, ikke gulnende kunstharpikser. Opløsningsmidlet i retoucherfernis er terpentin.
Det er også tilfældet ved en slutfernis, men her tilføjes ofte mindre mængder af andre opløsningsmidler. Disse tilsætninger sørger for en jævn gennemtørring, hvorved der opstår et fuldkomment egalt fernislag. Slutfernis findes fra blank til mat. En mat fernis anbringes tit på en blank fernis for at opnå en jævn "mat" overflade. Den blanke fernis udjævner forskelle i sugeevnen i det øverste farvelag. Ved et sugende lag vil opløsningsmidlet og harpiksen trænge ind i farvelaget og efterlade voksen på overfladen som hvide striber eller pletter. Slutfernissens formål er at beskytte oliemaleriet mod luftforurening, snavs, røg m.v. Disse forureninger kan senere fjernes, evt. sammen med fernislaget. Bruges også for at give maleriet den ønskede overflade (blank eller mat).
Slutfernis:
En slutfernis indeholder normalt betydeligt mere harpiks end en retoucherfernis. Det vil efterlade et relativt tykt lag harpiks på maleriet. Derfor danner en slutfernis et mere lukket lag end en retouchefernis. Det kan give problemer, hvis et ikke gennemtørt maleri ferniseres. Maleriet kan pletvis blive meget klæbende og/eller rynkende. Rynkerne kan være så fine at de i første omgang ikke opdages. Resultatet vil dog være at lyset de steder brydes i alle retninger og det vil ligne matte pletter. Det anbefales derfor at man venter mindst et år med at anbringe den endelige slutfernis. Dette tidsrum er naturligvis afhængigt af om der er malet i tynde lag med magre oliefarver eller i tykke lag med mere fede oliefarver.


Generel produktinformation oliefarveslutfernis.

- En slutfernis anbringes først når maleriet er gennemtørt. D.v.s. tidligst efter et år.

- En slutfernis kan anbringes over en retoucherfernis.
- En blank slutfernis fortyndes ikke, den har normalt den rigtige konsistens. En mat fernis fortyndes lidt for at undgå striber. (Eventuelt et lag blank fernis før mat fernis påføres) En for tyndt anbragt fernis har svært ved at lave en ordentlig film.
- Ved blanding af blank og mat opnås silkeglans.
Ved sprayfiksativ eller ved brug af mundsprøjte, bør man sørge for en god ventilering af rummet mht. giftige dampe. Eventuelt bruges sikkerhedsbriller og spraymaske. Spraydåser tømmes efter brug ved at fortsætte sprayning med bunden af dåsen i vejret.
Tip:
Når voksen eller matteringsmidlet i matfernissen er blevet uklar eller er klumpet sammen, så kan det lettest opløses(fordeles) igen gennem opvarmning i et vandbad i nogen tid og en efterfølgende lettere omrystning af flasken. Husk at fernissen skal afkøles igen inden den bruges på maleriet.
OBS. Det er meget vigtigt at påføre så lidt fernis som muligt til et farvelag, hvis farvelaget ikke er absolut gennemtørt. Opløsningsmidlet i fernissen vil genopløse farvelaget og ødelægge farvefilmen.

Bruges til genopfriskning af indslåede (matte) dele. Retoucherfernis bliver også brugt som foreløbig slutfernis. Anbringes et lag fernis, kan ilten stadig trænge gennem dette lag, sådan at tørreprocessen fortsætter.

FÅ INSPIRATION OG BLIV KLOG PÅ NYE PRODUKTER - FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER