Indkøbskurv

0,00 kr
Filtrering
  • Sortering: Producent Nummer Beskrivelse Form Dimension Info Pris pr. enhed

Lærred

Husk at lærredet er en metervare hos os og det betyder at du virkeligt sparer mange penge ved køb af halve eller hele ruller.

Hør:

Hørlærred fremstilles af fibrene fra hørplanten, som dyrkes specielt til formålet. Modsat hørplanten, der dyrkes til udvinding af linolie, har denne en lang, forholdsvis ugrenet stilk. Hør dyrkes over hele verden. Den bedste kommer fra et bælte, der strækker sig fra Normandiet gennem Flandern og op i Holland. Der høstes i juli-august. Fibrene i stænglerne udnyttes fra rod til spids. Efter at frøene er fjernet, får stænglerne lov til at ligge og 'rådne' i op til 6 uger. Herved nedbrydes pektinet, der holder sammen på fibrene.
Processen fremskyndes ved at lægge stænglerne i vandkar med 37° C. varmt vand i 3 til 5 dage. Efter tørring i 8-14 dage skættes hørren. En proces, der skiller fibrene fra de træagtige dele. Stråene køres mellem trævalser og gnides og bankes af roterende stålblade. De lange hørfibre, med en fiberlængde på 60-90 cm skilles fra de korte fibre, med en fiberlængde mellem 10 og 15 cm gennem kæmning. Samtidigt sikres, at de lange fibre ligger parallelt og yderligere urenheder fjernes. Fibrene snoes og trækkes adskillige gange, til der er dannet et forgarn, som vindes på spoler. Forgarnet spindes senere til hørgarn. De bedste kvaliteter lærred kommer stadigvæk fra Belgien. Det er også der, vi får vore bedste kvaliteter fra. Selve grunderingen udføres af firmaet Claessen, der er specialiseret i og verdenskendt for dette arbejde. Til oliepræparering forlimes med en dertil beregnet syntetisk lim og grundes med en primer bestående af zinkhvid, kridt og linolie. Lærredet tørres i ca 10 dage, hvorefter processen gentages 2 til 3 gange. Ind imellem afslibes primeren. Akrylpræpareret lærred behandles på samme måde, men primeren er på akrylbasis. Køb af et godt stykke lærred er pga. de dyre råstoffer og den langvarige forarbejdning en dyr affære, som trykker voldsomt på kunstnerens budget.


Ved køb af det rigtige lærred, skal man derfor tage hensyn til følgende:
- Er det fremstillet af langfibret hør (60-90cm) eller kortfibret hør(10-15cm). Jo længere desdo bedre.
- Er det fremstillet af vådtspundet eller tørtspundet hør. Vådtspundne tråde er stærkere og glattere. Tørtspundet hør er plydset.
- Antal tråde pr. cm. i kæde, islæt og deres indbyrdes forhold. Jo tættere antallet af tråde i kæde og islæt er, des mindre forskel i kryb vil der være. Antallet af tråde har også indflydelse på styrken og strukturen.
- Vægten kan også have betydning, men ikke nødvendigvis. Lærred fremstillet af vådtspundet, langfibret hør med mange tråde pr. cm. og en vægt på 180gr/kvm (013) er stærkere end tørtspundet, kortfibret hør med en vægt på 325gr/kvm (P99)
For kunstnere med et begrænset budget importerer vi billigt, ugrundet hørlærred fra Polen (20066 og 20023). Som et billigere alternativ til de belgiske lærreder henvises til vores Santiago-serie. Her er både hør, hør/polyester, ren polyester og bomuld/polyester. Disse er alle grundede. Typisk (især for ren polyester) er at disse bliver meget slappe mens de er våde. De strammer sig dog fint op, når tørre.

Bomuld:

Bomuld har kortere fibre end hør (maks. 5cm). For at få en styrke, som kan sammenlignes med hør, er man nødt til at vælge en svær kvalitet. Fra 300gr/kvm og opefter er kvaliteten god (TDK310). En grund til at vælge bomuld er den lyse farve, specielt vigtigt ved transparent præparering.

Polyester:

Polyester vælges frem for hør eller bomuld pga.
- En langt større holdbarhed.
- En stor modstandsdygtighed mod syrepåvirkning.
- En stor stabilitet overfor luftfugtighed. (0,4% vand ved en relativ fugtighed på 65%, sammenlignet med 12% for hør.)
- En virkelig god dimensionsstabilitet.
- En god evne til at genvinde elasticitet.
Disse egenskaber betyder, at polyester er de traditionelle bundmaterialer langt overlegent. Den stabile bund bevirker, at belastningen af farvelaget bliver mindre, og at der opstår færre spændinger i lim- eller olielaget, når den relative fugtighed synker. Det store minus ved polyester er, at dets struktur er anderledes end de mere traditionelle materialers. Ved opspænding af polyester kan det anbefales at anbringe hæfteklammerne tættere og at trække stoffet i to retninger, inden det hæftes.

Fra stof til kunstnerlærred
Præpareringen består af 5 trin:
- Det rå lærred stryges med en film af syntetisk lim. Denne beskytter mod syren i oliefarver, forlænger derved levetiden og gør lærredet glattere og stærkere.
- Der stryges igen med lim. Lærredet tørres i en tørreovn efter hvert lag.
- Der lægges nu en grunder (primer). Valget af primer afgør hvilken type maling det slutteligt vil være bedst egnet til (sugeevnen).
- Herefter slibes lærredet forsigtigt ned.
- Endelig lægges det sidste lag grunder.

Fjernelse af buler i lærred.
Opspændte lærreder er meget sarte under transport, hvor der let kan opstå ujævnheder og buler i et lærredet. Man kan ved at fugte lærredets bagside forsigtigt med vand få mindre ujævnheder til at forsvinde.

Afsyring af ubehandlet lærred.
Under ubehandlet lærred har vi allerede anbefalet at fugte lærredet inden forbehandling og derefter at spænde det op på ny. En anden nyttig behandling, som kan udføres i samme omgang og som, ifølge undersøgelser, kan fordoble lærredets levetid, er at afsyre det med en opløsning af kalciumhydroxid eller magnesiumbikarbonat. Disse er ugiftige og lette at tilberede.

OPSKRIFT 1:
2 g frisk kalciumhydroxid opløses i 1lt destilleret vand. Bundfaldet filtréres fra den klare opløsning. Opløsningen er holdbar i mindst en uge i en tæt lukket glas- eller plastbeholder.

OPSKRIFT 2:
Bland 9 g magnesiumhydroxid eller (mindre godt) 15 g lyst magnesiumkarbonat (laboratoriekvalitet) med en del af 1liter destilleret vand og hæld det i en sodasifon. Tilsæt resten af vandet og ryst sifonen. Tøm to kulsyrepatroner i blandingen og ryst den grundigt hvert femte minut i ca. en time. Hæld opløsningen i en glasflaske og filtrer den før brug.

Priser og mål:
Priserne på lærred og bomuld er angivet pr løbende meter med undtagelse af Claessens 366, som er angivet pr 5 meter da det kun sælges pr 5 eller 10 meter.
Rullelængden er normalt 10 meter. Det kan ske at en rulle er lidt kortere eller længere.

RABAT:
Der gives 10-15% rabat ved køb af 5 meter og 20-30% rabat ved køb af 10 meter. Se venligst under afsnittet rabattabel.

Forarbejdning af upræpareret lærred:
Ved vævningen er kædetrådene stramme i modsætning til islættrådene. Specielt ved større formater vil der under præpareringen opstå problemer, da kædetrådene vil krybe mest. Dette kan løses ved en midlertidig opspænding af lærredet (f.ex. med tegnestifter), hvorefter det gøres vådt. Det største kryb er herved forsvundet. Lærredet opspændes nu rigtigt inden præpareringen.MALERI/Lærred/Akrylpræpareret hørUniversalgrunderet lærred (Akryl halvkridt). Denne type grundering foretrækkes af de fleste, da den både kan bruges til akryl og olie. Vi har derfor valgt at føre flere kvaliteter af denne type end oliegrunderet eller ugrunderet. Groft sagt kan vores assortiment opdeles i en første kvalitet (Claessens, Lukas) og en anden kvalitet (Santiago). Det er op til vore kunder om de vil benytte det ene eller andet. Universal canvases are suitable for both oil paint and acrylic paint. Universal canvases undergo the same treatment as the absorbent canvases, but the two primer layers are titanium white based.

Overførsel af fotokopi til universalgrunderet lærred
Med et akrylmedium er det muligt at overføre en fotokopi på et akrylmaleri eller et universalgrunderet lærred.

Proceduren er følgende:
Påfør Golden Polymer Gloss på kopien, læg kopien med motivet nedad på lærredet og lad den tørre. Når akrylmediummet er tørt, er det vandfast og holder på selve fotokopiens motiv. Kopien er nu limet fast på lærredet. Med en våd klud eller svamp ( ikke drivende våd ) nulres papiret af, til selve motivet står tilbage. Kopien er overført. Senere kan det ferniseres med en (spray) lak på vand-, eller terpentinbasis.
Obs! Lav en prøve på en lærredsrest med en akrylbund først.

Fra Claessens:

Painters work with a variety of types of paint. Each type of paint requires a specific coating. There are three types of canvas. An oil canvas is intended solely for oil paint. Absorbent canvases are intended for tempera. Universal canvases are suitable for both oil paint and acrylic paint.
Each type of artist’s canvas is given a specific treatment after glueing.

Oil canvas:
- For an ‘oil canvas’, zinc white is used as the primer, bound with linseed oil. After that the canvas is put into a drying room for three days where it air-dries naturally. After that, we sand the canvas again and apply a coating layer based on titanium white. The canvas then has to go back into the drying room for a further ten days.

Absorbent canvases:
- Absorbent canvases’ are given two primer layers of chalk, bound with glue based on rabbit skins. Because this primer is water based, these canvases can be dried in the dry-air oven, where the water can evaporate more quickly.

Universal canvases:
- Universal canvases’ undergo the same treatment as the absorbent canvases, but the two primer layers are titanium white based.

FÅ INSPIRATION OG BLIV KLOG PÅ NYE PRODUKTER - FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER